253469

برگزاری جلسه مدیریت بحران پدافند غیرعامل شرکت آلومینای ایران

دنیای معدن: جلسه مدیریت بحران پدافند غیرعامل شرکت آلومینای ایران در روز یکشنبه مورخ 1403/03/13 با حضور دکتر شه بخش مدیر عامل محترم و سایر اعضای کمیته مذکور با موضوع ناترازی برق و محدودیت های کاهش مصرف برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی و امور اجتماعی شرکت آلومینای ایران، جلسه مدیریت بحران پدافند غیرعامل شرکت آلومینای ایران در روز یکشنبه مورخ 1403/03/13 با حضور دکتر شه بخش مدیر عامل محترم و سایر اعضای کمیته مذکور با موضوع ناترازی برق و محدودیت های کاهش مصرف برگزار و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم اتخاذ و دستورات لازم از سوی مدیر عامل محترم در خصوص موضوع فوق صادر گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید