252983

بازدید دکتر شه بخش از کارخانه تولید هیدرات های ویژه

دنیای معدن: بازدید دکتر شه بخش مدیر عامل محترم شرکت آلومینای ایران، از کارخانه تولید هیدرات های ویژه

دوشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

 

دیدگاهتان را بنویسید