252982

بازدید دکتر شه بخش، از واحد گل قرمز (سیستم 5S )

دنیای معدن: بازدید دکتر شه بخش، بهمراه تعدادی از معاونین و مدیران شرکت آلومینای ایران از واحد گل قرمز ( بررسی اقدامات انجام شده در راستای اجرای سیستم 5S )

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

 

دیدگاهتان را بنویسید