251595

درختکاری، گامی در جهت حفظ محیط زیست

دنیای معدن: به مناسبت روز درختکاری و در راستای لبیک به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، مدیر محترم مجتمع به همراه جمعی از مدیران و پرسنل محترم نسبت به کاشت نهال در محوطه مجتمع اقدام نمودند.

به گزارش دنیای معدن، "درختان به عنوان ریه های زمین، نقش حیاتی در تصفیه هوا و تولید اکسیژن دارند. کاشت درخت، اقدامی ساده اما موثر در جهت حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ سبز است."

"رهبر معظم انقلاب نیز بارها در بیانات خود به اهمیت درختکاری و حفظ محیط زیست تاکید کرده اند. ایشان در یکی از بیانات خود فرمودند: "درختکاری یک کار بسیار مهم و یک سنت حسنه است که باید ترویج شود.

در این مراسم، تعداد ی نهال از انواع درختان مثمر در محوطه مجتمع کاشته شد.

امید است که این اقدام، گامی در جهت حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ سبز باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید