248961

برگزاری جلسه تولید شرکت آلومینای ایران

دنیای معدن: برگزاری جلسه تولید با حضور مدیر مجتمع، معاونین، مشاوران، مدیران، روسا،سرپرستان و کارشناسان محترم با رویکرد فرآیندی - تخصصی و بررسی چالشها و موانع بخش معادن شرکت روز یکشنبه مورخه 1402/08/28 با هدف همفکری و برنامه ریزی بهتر در جهت افزایش تولید و تحقق محصول

به گزارش دنیای معدن، جلسه تولید شرکت آلومینای ایران با حضور مدیر مجتمع، معاونین، مشاوران، مدیران، روسا،سرپرستان و کارشناسان محترم با رویکرد فرآیندی - تخصصی و بررسی چالشها و موانع  بخش معادن شرکت روز یکشنبه  مورخه 1402/08/28 با هدف همفکری و برنامه ریزی بهتر در جهت افزایش تولید و تحقق محصول، برگزار شد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید