238046

بازدید مدیر عامل آلومینای جاجرم از روند اجرای پروژه واسطه سنگین

دنیای معدن: بازدید جناب آقای مهندس زارع مدیر عامل محترم از روند اجرای پروژه واسطه سنگین

بازدید  زارع  از روند پیشرفت پروژه خط تولید در دست احداث هیدرات های ویژه

photo_2022-10-19_18-30-52

 بازدید زارع از واحد های عملیاتی مجتمع

photo_2022-10-19_18-30-56

دیدگاه تان را بنویسید