236991

چاپ و انتشار نوبت اول آگهی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران

دنیای معدن: انجام عملیات سرند بوکسیت شیلی با استفاده از سرند دوار نصب شده بر روی بیل مکانیکی در معدن بوکسیت گانو.

در روزنامه های

اطلاعات

 صمت

 ایران

موضوع:

تجدید_مناقصه حفاری،مغزه گیری،نمونه برداری پروژه اکتشافات معادن کرمان

 شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۱۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۳۴

موضوع:

انجام عملیات سرند بوکسیت شیلی با استفاده از سرند دوار نصب شده بر روی بیل مکانیکی در معدن بوکسیت گانو

شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۱۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۳۶

موضوع:

تامین،راه اندازی و راهبری خط کامل خردایش موبایل با تمام متعلقات جهت خردایش بوکسیت در معادن بوکسیت مندون

 شماره مناقصه  در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۱۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۳۷

▫️ نوبت دوم آگهی در تاریخ ۱۶ شهریور ماه در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر خواهد شد.

  ۱۵شهریور ماه ۱۴۰۱

 

دیدگاه تان را بنویسید