236900

تولید ۸۰ هزار و ۸۹۶ تن پودر آلومینا توسط چهار شرکت

دنیای معدن: چهار شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه، ۲۲۲ هزار و ۵۳ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷۵ هزار و ۲۸۱ تن بود.

به گزارش دنیای معدن، چهار شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم کشور از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه، ۲۲۲ هزار و ۵۳ تن شمش آلومینیوم تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷۵ هزار و ۲۸۱ تن بود.

بر اساس این گزارش؛ از این میزان، شرکت های "سالکو" ۹۵ هزار و ۸۵۳ تن، "ایرالکو" ۶۱ هزار و ۴۷۸ تن، "المهدی" ۵۲ هزار و ۴۵۶ تن و "آلومینای ایران" ۱۲ هزار و ۲۶۶ تن تولید کردند.

همچنین شرکت آلومینای ایران در ۴ ماهه نخست امسال، ۸۰ هزار و ۸۹۶ تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۷۵ هزار و ۳۹۶ تن)، افزایش ۷ درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، شرکت آلومینای ایران طی ۴ ماهه نخست ۱۴۰۱، حدود ۱۸۹ هزار و ۴۲۹ تن بوکسیت (ماده اولیه تولید پودر آلومینا) تولید کرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید