235780

چاپ و انتشار نوبت اول آگهی مناقصات یک مرحله ای شرکت آلومینای ایران در روزنامه های

دنیای معدن: راهبری نیروهای کارشناس،تکنسین،راننده،متصدی،کارگر و غیره شاغل در معادن استان سمنان و سایر معادن شرکت آلومینای ایران

اطلاعات

 صمت

 ایران

موضوع:

راهبری نیروهای کارشناس،تکنسین،راننده،متصدی،کارگر و غیره شاغل در معادن استان سمنان و سایر معادن شرکت آلومینای ایران

 شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۱۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۲۹

موضوع:

انجام عملیات ساخت سازه هاپر و سیستم فرونشانی گرد و غبار ( مه پاش) سنگ شکن شماره ۲ معدن بوکسیت شرکت آلومینای ایران

شماره مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۱۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۳۰

موضوع:

تامین،نصب و راه اندازی سیستم کنترل واحد ۲۱(تکلیس) شرکت آلومینای ایران

 شماره مناقصه  در سامانه الکترونیکی دولت:

۲۰۰۱۰۰۱۴۹۱۰۰۰۰۲۸

 نوبت دوم آگهی در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ در روزنامه های مذکور چاپ و منتشر می شود.

  ۸ مرداد ماه ۱۴۰۱

 

دیدگاه تان را بنویسید