235513

بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو از طرح پایلوت تولید آلومینا از آلومین

دنیای معدن: در سال تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و در راستای اقدامات پژوهشی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، با هدف بررسی استفاده از ذخایر الومین به منظور استحصال آلومینا در زنجیره تولید آلومینیوم کشور بازدید معاون برنامه ریزی و توسعه ایمپاسکو از طرح پایلوت تولید آلومینا از آلومین صورت گرفت.

به گزارش دنیای معدن، امیدرضا محبعلی به همراه اعضای کمیته پژوهش ایمپاسکو  از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران بازدید  و روند پیشرفت طرح و آخرین دستاوردهای مطالعاتی آن مورد بررسی قرار گرفت.

 

دیدگاه تان را بنویسید