232244

فایرا از آثار عوارض صادراتی گفت

دنیای معدن: شرکت آلومینیوم ایران در خصوص بخشنامه جدید وزارت صمت و آثار احتمال وضع عوارض صادراتی شفاف‌سازی کرد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت آلومینیوم ایران اعلام نمود با توجه به پیش بینی مقدار ۸۴ هزار تن صادرات با نرخ متوسط ۲۷۸۶ دلار و نرخ تسعیر ۲۵۰ هزار ریال و مبلغ ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال فروش صادراتی خواهد بود.

اعمال عوارض برای شمش آلومینیوم به نرخ ۱۱ درصد پیش‌بینی می‌شود سود برآوردی به میزان ۶۴۳۵۰۰۰ میلیون ریال کاهش یابد.

 

دیدگاه تان را بنویسید