227116

ثبات نسبی تولید آلومینیوم در ماه نوامبر

دنیای معدن: تولید جهانی آلومینیوم در ماه نوامبر سال جاری به ۵.۴۹۷ میلیون تن رسید که معادل تولید روزانه ۱۸۳.۲ هزار تن است. این میزان تولید نسبت به ماه قبل و همینطور مدت مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته است.

به گزارش «دنیای معدن» به نقل از باشگاه آلومینیوم، براساس گزارش انستیتوی بین المللی آلومینیوم، تولید جهانی آلومینیوم در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل از آن یعنی اکتبر، تغییر چندانی نداشته است. این مرکز، آمار تولید آلومینیوم در ماه اکتبر سال جاری را ۵.۶۸۹ میلیون تن معادل تولید روزانه ۱۸۳.۵ هزار تن اعلام کرده است.

با توجه به اینکه پاندمی کرونا از اواخر سال ۲۰۲۰ آرام آرام بهبود پیدا کرد، تغییری در تولید آلومینیوم ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مشاهده نمی شود به طوری که تولید آلومینیوم در ماه نوامبر سال ۲۰۲۰، ۵.۵۰۸ میلیون تن معادل تولید روزانه ۱۸۳.۶ هزار تن گزارش شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید