نتایج جستجو :

 • دنیای معدن: در صد و شصت و چهارمین بسته خبری صد ثانیه با فولاد، از مهمترین اخبار صنعت فولاد در هفته‌ای که گذشت باخبر شوی…

 • دنیای معدن: در صد و شصت و سومین بسته خبری صد ثانیه با فولاد، از مهمترین اخبار صنعت فولاد در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید.…

 • دنیای معدن: در این ویدئوی کوتاه، ظرف چند دقیقه، چکیده اخبار هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات را طی روزهای گذشته…

 • دنیای معدن: در صد و شصت و دومین بسته خبری صد ثانیه با فولاد، از مهمترین اخبار صنعت فولاد در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید.…

 • دنیای معدن: در این ویدئوی کوتاه، ظرف چند دقیقه، چکیده اخبار هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات را طی هفته‌ای که…

 • دنیای معدن-در صد و پنجاه و نهمین بسته خبری صد ثانیه با فولاد، از مهمترین اخبار صنعت فولاد در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید…

 • دنیای معدن-در صد و پنجاه و دومین بسته خبری صد ثانیه با فولاد، از مهمترین اخبار صنعت فولاد در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید.

 • زمزم ۳ فولاد خوزستان

  دنیای معدن: کارخانه زمزم ۳ فولاد خوزستان، نماد خودباوری، تلاش و اعتماد به توان داخلی و شرکت های دانش بنیان

 • با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

  دنیای معدن: گفتگو با خرمی شاد مدیرعامل شرکت ملی مس ایران

 • دنیای معدن: در صد و چهل و ششمین بسته خبری صد ثانیه با فولاد، از مهمترین اخبار صنعت فولاد در هفته‌ای که گذشت باخبر شوید.