درباره ما

دنیای معدن       donyayemadan.ir
 
پایگاه خبری دنیای معدن بعنوان نخستین مرجع اطلاع رسانی مناسب معدن و صنایع معدنی ایران در اردیبهشت 1389  فعالیت رسانه ای خود را آغاز کرد.
 
مدیر مسئول: محمد علی
 
سردبیر : زهرا بابا محمدی
 
معاون سردبیر: محبوبه ناطق
 
مدیر تبلیغات و سازمان آگهی ها : سمیر بروار

تحریریه : سحر نمایشی ، میثم منتظری ، وحید قربانی

مدیریت روابط عمومی: صبا نمایشی
مدیریت مالی و اقتصادی: مینو بابا محمدی
 
 
 
ایمیل :  info.donyayemadan@gmail.com