232725

"روز جهانی ایمنی و بهداشت کار"

دنیای معدن: سازمان بین المللی کار ILO، هشتم اردیبهشت ماه برابر با ۲۸ آوریل را به عنوان "روز جهانی ایمنی و بهداشت کار" نامگذاری کرده است.

 روز جهانی ایمنی و بهداشت در واقع یک هدف‌گذاری سالیانه بین المللی برای نهادینه کردن "کار سالم و ایمن" در سرتاسر جهان است  برگزاری این مراسم بخش مهمی از استراتژی جهانی سازمان بین المللی کار در همه محیط های کاری است که هدف از برگزاری و ایجاد آن، افزایش آگاهی و ارتقای ایمنی و بهداشت می باشد، هدف این روز نمادین تمرکز توجه بین المللی بر بزرگی مشکلات این بخش و چگونگی تغییر و ایجاد فرهنگ ایمنی و بهداشت کار است که می تواند به کاهش تعداد مرگ و میر ها، جراحات و بیماریهای ناشی از کار کمک کند.

 بزرگداشت روز جهانی ایمنی و بهداشت در محیط کار در ایجاد یک فرهنگ پیشگیرانه موثر می باشد این روز نمادین هر سال مزین به شعاری می باشد که نمایانگر اهداف سازمان جهانی کار در آن سال می باشد.

"ایجاد فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت در سایه مشارکت همگانی" یا "برای ساختن فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت کار همه با هم دیگر اقدام کنیم" شعاع روز جهانی ایمنی و بهداشت در سال ۲۰۲۲ است.

اصل مهم در ایجاد محیط کار ایمن و سالم سهیم شدن و مشارکت همه اجزاء ذینفع محیط کار می باشد تقلیل ایجاد سیستم ایمنی و بهداشت به مسئولین ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار بزرگترین آفت و ضربه ای است که باعث می شود هیچگاه محیط کار ایمن و سالم شکل نگیرد. ارتباط عناصر سیستم ایمنی محیط کار با همدیگر و اجرای مسئولانه وظایف مرتبط ایمنی و بهداشت یگانه راه در ایجاد و ارتقاء فرهنگ مثبت ایمنی و بهداشت در محیط کار می باشد.

 تلنگر امسال سازمان جهانی کار یادآور مسئولیت های تک‌تک ما به عنوان عضوی از محیط کار در همه سازمان ها می باشد که با اجرای مسئولانه وظایف ایمنی و بهداشت می‌توانیم از بروز مرگهای بیشتر و بیماری های بیشتر پیشگیری کنیم و هدف یک "تولید ایمن" را محقق کنیم.

دانستن وظایف و مسئولیت های ایمنی و بهداشت تک تک ما در محیط کار و انجام مسئولانه آن با همکاری همدیگر، هدف  ایجاد محیط کار سالم و ایمن را برآورده می کند.

امید است که همه‌ی ما با همدیگر، نقش بسیار مهم خودمان را در برآورده کردن این هدف ایفا نماییم.

علی بهمنی کارشناس ایمنی سازمان ایمیدرو

     ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱.

 

دیدگاه تان را بنویسید