237281

قرارداد ذوب آهن و اسدبیگی همخوانی ندارد

دنیای معدن: در جلسه رسیدگی به شکایت باشگاه ذوب آهن بابت پرونده سینا اسدبیگی علیه پرسپولیس مشخص شد قراردادی که در اختیار بازیکن است با قرارداد باشگاه تفاوت دارد.

به گزارش دنیای معدن، جلسه رسیدگی به شکایت باشگاه ذوب‌آهن از سینا اسدبیگی و باشگاه پرسپولیس روز گذشته برگزار شد.

در این جلسه نسخه قرارداد ادعا شده ذوب‌آهن با اسدبیگی؛ با قراردادی که وکلای این بازیکن در اختیار کمیته وضعیت قرار داده‌اند همخوانی ندارد.

همچنین باشگاه پرسپولیس نیز مدعی است پیش از عقد قرارداد با اسدبیگی، استعلام‌های لازم در این خصوص گرفته شده و اقرارنامه بازیکن مبنی بر عدم وجود قرارداد با باشگاه ذوب‌آهن موجود است.

 

دیدگاه تان را بنویسید