232656

غیبت مجدد عزیزی خادم و نماینده اش در جلسه کمیته اخلاق

دنیای معدن_ عزیزی خادم و نماینده قانونی او امروز هم در جلسه کمیته اخلاق حاضر نشدند.

به گزارش دنیای معدن، پس از غیبت شهاب عزیزی خادم در جلسه روز گذشته کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، مسئولان این کمیته به او فرصت مجددی داده و درخواست کردند از ساعت ۱۶ امروز خودش یا وکیلش در جلسه حاضر شوند.

این در شرایطی است که امروز هم رییس معزول فدراسیون فوتبال به مرکز ملی فوتبال نرفت. البته نماینده قانونی اش نیز در این جلسه حاضر نشد.

حال باید دید کمیته اخلاق با استناد به بند ۵ ماده ۴۵ آیین نامه اخلاق چه تصمیمی درمورد عزیزی خادم اتخاذ خواهد کرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید