250134

بازدید دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از معدن مس میدوک شهربابک

دنیای معدن: جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از کارخانجات و معادن مجتمع مس میدوک شهربابک بازدید کردند.

به گزارش دنیای معدن از مس‌پرس، جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به منظور آشنایی با پیشرفت های صنعتی در حوزه ی مس‌، تحت عنوان اردوی راهیان پیشرفت از کارخانجات و معادن مجتمع مس میدوک شهربابک بازدید کردند.

 

دیدگاهتان را بنویسید