243592

با حضور دکتر پورمند

چهارمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402انجام شد

دنیای معدن: چهارمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 اردیبهشت ماه انجام شد.

به گزارش دنیای معدن، دکتر پورمند در روز اول از معدن چاه فیروزه، مجتمع تولید کاتد و لوله های مسی شهربابک، مجتمع فولاد بردسیر و مجتمع فولاد بوتیا بازدید کردند.

1683628305

بازدید از مجتمع فولاد زرند از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود.

1683628292

 

دیدگاه تان را بنویسید