240610

ارمغان فلز سرخ برای شرکت ملی مس چه خواهد بود؟

دنیای معدن: به دنبال افزایش تقاضا در چین و کاهش ارزش اسکناس، فلز مس با افزایش چشمگیر قیمت در بازارهای جهانی روبه رو شده است. به بهانه این خبر مهم برای شرکت های وابسته به استخراج مس، در این گزارش صورت های مالی و بازدهی سهام شرکت «ملی صنایع مس ایران» را بررسی شده است.

به گزارش دنیای معدن، به دنبال ثبت معدن مس سرچشمه در سال 1328 شرکت «سهامی صنایع مس کرمان» در سال 1346 تاسیس شد. دو سال پس از آن، شورای اقتصاد وقت، معدن مس سرچشمه را ملی اعلام کرد.

گفتنی است این شرکت در تیرماه سال 55 به شرکت ملی صنایع مس ایران تغییر نام داد و به دنبال آن کلیه فعالیت های معادن مس کشور از قبیل اکتشاف، استخراج و تولید محصولات بر عهده این شرکت قرار گرفت.

سهام این شرکت با نماد «فملی» در بهمن ماه 1385 با قیمت 370 تومان برای اولین بار عرضه شد. سرمایه این شرکت در زمان عرضه اولیه حدود 579 میلیارد تومان ثبت شده بود که پس از طی چند مرحله افزایش سرمایه به 40 هزار میلیارد میلیارد تومان رسید.

فملی با ارزش بازاری حدود 272 هزار میلیارد تومان یکی از مهم ترین لیدرهای بورس و گروه فلزات اساسی به شمار می رود. فعالیت این شرکت عمدتا شامل اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران است.

 

دیدگاه تان را بنویسید