231819

فعالیت ذوب جهانی نیکل صعودی شد

دنیای معدن: داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ذوب جهانی نیکل در ماه مارس با وجود درگیری اوکراین افزایش یافته است.

به گزارش دنیای معدن، داده‌های نظارت ماهواره‌ای کارخانه‌های نیکل نشان داد که فعالیت جهانی ذوب نیکل در ماه مارس، از جمله در تولیدکننده اصلی روسیه، باوجود درگیری اوکراین، افزایش یافت.

نتایج بررسی نشان داد که تولید در روسیه بدون مانع ادامه یافته است. روسیه حدود ۱۰ درصد نیکل جهان را تامین می‌کند. شاخص پراکندگی جهانی نیکل از ۴۱.۶ در فوریه به ۴۷.۳ در ماه مارس افزایش یافت. بر اساس شاخص پراکندگی، ۵۰ واحد نشان می‌دهد که کارخانه‌های ذوب در سطح متوسط ۱۲ ماه گذشته فعالیت می‌کنند. همچنین دارای یک شاخص دوم است که درصد ذوب‌های فعال را نشان می‌دهد.

براساس گزارش رویترز، شاخص آهن نیکل چین  از ۳۷.۸ در فوریه به ۵۵.۴ در ماه مارس بازگشت زیرا کارخانه‌ها پس از بازی‌های المپیک زمستانی تولید خود را از سر گرفتند.

در این بیانیه آمده است: باوجود مشکلاتی که در یک کارخانه ذوب چینی که تولید را متوقف کرد، فعالیت ذوب مس در ماه مارس افزایش یافت. شاخص پراکندگی جهانی مس از ۴۶.۳ در فوریه به ۴۷.۹ در ماه مارس افزایش یافت اما شاخص ظرفیت غیرفعال چین از ۱.۶ در فوریه به ۸.۷ در ماه مارس جهش کرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید