253628

شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر/ آگهی تجدید مناقصه 03/1075

دنیای معدن: خرید متریال لاین های ازت، اکسیژن و سیل گس مابین واحد‌های گوهر و طوبی

دیدگاهتان را بنویسید