253471

محدودیت های برق در سه سال گذشته چه خسارت هایی به فولاد خوزستان وارد کرد؟

دنیای معدن: محدودیت های برق در سه سال گذشته چه خسارت هایی به فولاد خوزستان وارد کرد؟

 

@khouzestan_steel_co

 

دیدگاهتان را بنویسید