253465

فراخوان ویژه نامه صنعت سبز

دنیای معدن: به اطلاع کلیه علاقمندان به حوزه های علمی و پژوهشی می رساند، واحد روابط عمومی در نظر دارد اقدام به انتشار ویژه نامه تخصصی با موضوع " صنعـت سبــز " نماید، لذا از همکاران علاقمند دعوت می شود تا تاریخ 30/03/1403مقالات خود را به واحد روابط عمومی ارسال نمایند.

شرایـط : 

1-سیستم رفرنس دهی APA 

2- یادداشت ها و مقالات شامل 2500-1500 

واژه

 

دیدگاهتان را بنویسید