253298

فولادینفو: نگاهی به عوامل ثبت رکورد ماهانه در ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه

دنیای معدن: نگاهی به عوامل ثبت رکورد ماهانه در ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید