253072

برگزاری نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع با مشارکت فولاد مبارکه

دنیای معدن: افشین خیامیم، مدیر مهندسی صنایع:نوزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع توسط انجمن مهندسی صنایع ایران در تاریخهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه با محورهای چرخشهای تحول آفرین، هوشمند سازی و داده محوری در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و با حضور اساتید، دانشجویان و متخصصین صنایع و بنگاههای اقتصادی برگزار گردید.

در این کنفرانس ارائه مقالات، کارگاههای علمی و صنعتی، پنلهای تخصصی و عمومی در موضوعاتی از قبیل تحقیق در عملیات و شبیه سازی، هوش مصنوعی، کسب و کارهای داده محور، سیستمهای حمل و نقل هوشمند، مدیریت زنجبره تامین پایدار، مدل سازی و تصمیم گیری و ... ارائه گردید.

شرکت فولاد مبارکه در راستای حمایت از نهادهای علمی و دانشی کشور و نیز هم افزایی بین محیط صنعت و دانشگاه و استفاده از پتانسیل دانشی موجود در مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین تمرکز بر ارائه دستاوردها و تجربیات خود در حوزه هوشمند سازی و داده محوری در این رویداد حضور یافت.

 

دیدگاهتان را بنویسید