252934

با حضور تیم ممیزی شرکت DQS:برگزاری ممیزی مراقبتی در فولاد سنگان

دنیای معدن: جلسه ممیزی و انطباق سیستم ها با استانداردهای مدیریت کیفیت (IMS) برگزار شد و در آیین آغازین این رویداد، مرتضی صادقی مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فولاد سنگان ضمن خیرمقدم به معاونین، مدیران و همچنین تیم ممیزی حاضر در جلسه گفت: فولاد سنگان از جمله شرکت های پیشرو و پویا در حوزه های مختلف از جمله حوزه تعالی سازمانی است و نظر به اهمیت و ارزش مندی حرکت روبه جلو و فزاینده در سازمان، هرساله ارزیابی های مورد نیاز انجام می گردد.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی فولاد سنگان، وی با اشاره به هدف این ممیزی گفت : هدف از برگزاری این جلسه ممیزی و انطباق فرآیند ها و سیستم های موجود در سازمــان با استانداردهای سیستم مدیریت کیفیـت(IMS) ازجمــله: ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018 می باشد.

صادقی ضمن تقدیر از حضور موثر معاونین، مدیران، روسا و دیگر همکاران در فرایند ممیزی گفت :

واحدهای مورد ممیزی در این رویداد به صورت اختصاصی شامل معاونت های توسعه سرمایه های انسانی و بازرگانی بوده که در دیگر حوزه های سازمانی برای ISO 9001 می باشد که  اختصاصا مباحث زیست محیطی و ایمنی و بهداشت=ISO 14001  و ISO 45001، واحد آموزش و منابع انسانـی= ISO 10015، واحد فروش (رضایت مشتریان)=ISO1002 و ISO1004 به مدت سه روز مورد سنجش قرار خواهند گرفت.

مدیر مهندسی صنایع و تعالی سازمانی فولاد سنگان با اشاره به نقش ارزیابی ها در افزایش بهره وری و توانمندی کارکنان گفت :

استقرار استاندارد های مدیریت و حضور در جوایز تعالی منجر به تامین نیازها و انتظارات ذینفعان، نظام مند نمودن فرایندها و هم چنین ایجاد نگرش سیستمی در بین کارکنان می گردد که این موضوع منجر به افزایش رضایت ذینفعان، سودآوری و همچنین تداوم کسب و کار می گردد.

در ادامه این جلسه، علیرضا امینیان سر ممیز DQS ضمن خرسندی از حضور در شرکت فولاد سنگان اظهار کرد :

تیم ممیزی ما برای سومین سال است که در فولاد سنگان حاضر می شود و انشالله با انجام ممیزی های مراقبتی در حوزه سیستم مدیریت یکپارچه و استاندارد در حوزه های مشتری و آموزش را در دستور کار داریم و امیدواریم شاهد ارزیابی اثربخش در این سه روز باشیم.

گفتنی است این ممیزی به مدت سه روز متوالی در حال برگزاری است و فولاد سنگان در سال قبل موفق به تمدید گواهینامه های فوق الذکر شده است و امید است با روند رو به رشد و پویایی ایجاد شده در این شرکت، شاهد افزایش توانمندی در حوزه های مختلف کاری باشیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید