252888

تولید اولین تختال با تکنولوژی ایرانی در شرکت فولاد سفیددشت

دنیای معدن: عبور از تولید ۵ میلیون تن آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید