252691

شرکت صنعت فولاد شادگان پیشگام در حرکت به سمت فولاد_سبز

دنیای معدن: بازدید مدیرانِ سیگماس(مؤسسه راهبردی معدن و فولاد سبز)باهدف اهمیت تولید و حرکت به سمت فولاد سبز

گزارش جزئیات این بازدید و

مباحث مطروحه دو طرف، متعاقباً

در روزهای آتی در کانال رسمی فولادشادگان بارگذاری خواهد شد.

تاریخ بازدید: ۱۰ اردیبهشت ماه۱۴۰۳

روابط_عمومی_فولاد_شادگان

 

دیدگاهتان را بنویسید