252523

آگهی تجدید مزایده 03/1048 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دنیای معدن: آگهی تجدید مزایده 03/1048 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر فروش حدوداً 60 هزار تن لجن آهن اسفنجی

آگهی تجدید مزایده 03/1048 شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر فروش حدوداً 60 هزار تن لجن آهن اسفنجی

 

دیدگاهتان را بنویسید