252465

آگهی مناقصه 03/1022 ق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

دنیای معدن: آگهی مناقصه 03/1022 ق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

به گزارش دنیای معدن، احداث ساختمان کارت زنی کارکنان شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر

 

 

دیدگاهتان را بنویسید