252336

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

دنیای معدن: گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش دنیای معدن، هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین، سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد تا ۹ دلار بهبود داشت و حدود ۱۱۸ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. بهبود تقاضای بازار چین و افزایش اعتماد بازار به آینده، قیمت این ماده اولیه را صعودی کرد. با بهبود حاشیه سود فولادسازان، کارخانه ها خرید سنگ آهن برای تکمیل موجودی انبارها را افزایش داده اند که بر بازار اثر مثبت گذاشت.

قراضه

بازار واردات قراضه ترکیه هفته گذشته پس از کمی نوسان و افت قیمت مجددا بهبود یافت و قراضه سنگین ۲۰-۸۰ در ۳۸۴ دلار هر تن سی اف آر مشابه هفته قبل در ثبات باقی ماند.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن تا ۳ دلار رشد داشت و ۳۳۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز با ۷ دلار رشد هفتگی ۳۸۲ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه کمی بهبود یافت و ۵۰۰ دلار هر تن فوب شد ولی تا پایان هفته مجددا به ۴۹۷.۵ دلار هر تن فوب بازگشت. در بازار داخلی چین قیمت بیلت ۱۱ دلار رشد داشت و ۴۸۲ دلار هر تن درب کارخانه ثبت شد. بیلت وارداتی به چین نیز هفته گذشته ۷ دلار بالا رفت و ۴۲۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت ۱۱ دلار رشد هفتگی داشت و به ۵۱۹ دلار هر تن سی اف آر رسید. در ترکیه نیز هفته گذشته بیلت وارداتی حدود ۵ دلار بهبود داشت . ۵۲۲.۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته ۳ دلار بهبود داشت و به ۵۱۵ دلار هر تن فوب رسید. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۵ دلار افت داشت و ۵۸۵ دلار هر تن فوب ثبت شد.

هفته گذشته در جنوب شرق آسیا نیز میلگرد وارداتی ۷ دلار رشد داشت و ۵۲۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.در بازار داخلی امریکا نیز میلگرد ۸۱۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود و در بازار داخلی اروپا میلگرد ۲ یورو بالا رفت و ۶۳۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه در ۵۶۵ دلار هر تن فوب در ثبات بود. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین ۵ دلار رشد داشت و ۵۳۴ دلار هر تن فوب ثبت شد. در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم ۹ دلار رشد داشت و حدود ۵۴۱ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم ۱۰ یورو افت داشت و ۶۲۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم ۵ دلار ارزان تر شده و ۸۳۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه شنیده شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید