252187

سالی که نکوست از بهارش پیداست

خیز فولاد سنگان برای تحقق رشد تولید

دنیای معدن-ثبت رکورد تولید روزانه کنسانتره به میزان ۱۹۰۲۰ تن

تولید بیش از ۴ میلیون تن کنسانتره در سال ۱۴۰۲

رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱

 

دیدگاهتان را بنویسید