252106

فولاد خراسان

روز ملی فناوری هسته ای و یاد و خاطره ی دانشمندان شهید این مسیر گرامی‌باد

دنیای معدن: روز ملی فناوری هسته ای و یاد و خاطره ی دانشمندان شهید این مسیر گرامی‌باد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید