252085

آگهی مناقصه 03/1020 تأمین کمپرسورهای یدکی هوای سایت و هوای ابزار دقیق

دنیای معدن: آگهی مناقصه 03/1020 تأمین کمپرسورهای یدکی هوای سایت و هوای ابزار دقیق

دیدگاهتان را بنویسید