251986

سیزدهم فروردین ماه روز طبیعت گرامی باد

دنیای معدن: سیزدهم فروردین ماه روز طبیعت گرامی باد.

روز طبیعت بر تمامیِ دوست‌داران این موهبت الهی گرامی‌باد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید