251924

ثبت رکورد کمی و کیفی سالیانه در واحد تمپرمیل نورد سرد

دنیای معدن: در آستانه فرارسیدن سال جدید با تلاش جمعی مدیریت و کارکنان ناحیه نوردسرد بویژه واحد تمپرمیل در تاریخ ۲۹ اسفندسال ۱۴۰۲ رکورد کمی و کیفی سالیانه در خط تمپرمیل نورد سرد شکسته شد.

به گزارش دنیای معدن، رکورد کمی قبلی واحد تمپرمیل درسال ۱۳۹۹ به میزان ۱۲۵۰۷۱ تن بوده است که درسال ۱۴۰۲ باافزایش ۱۱۴۲۵ تن به عدد ۱۳۶۵۰۰ تن رسیده است، همچنین رکورد قبلی کیفیت عدد ۹۹/۱۲ مربوط به سال ۱۳۹۹ بوده است که با ۰/۰۶ افزایش به عدد ۹۹/۱۸  درسال ۱۴۰۲ ارتقا یافته است.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید