251303

بازدید مدیرعامل از مرکز آموزش ذوب‌آهن اصفهان

دنیای معدن: مهدی کوهی مدیرعامل شرکت سه شنبه اول اسفندماه از مرکز آموزش ذوب‌آهن اصفهان و امکانات و تجهیزات آن بازدید کرد.

به گزارش دنیای معدن، وی در این بازدید بر ضرورت تجهیز کامل‌تر و استفاده از تمام ظرفیت کارگاه‌های مختلف این مرکز آموزش جهت پاسخگوئی کامل به نیازهای آموزشی شرکت و خوداتکایی در این زمینه تاکید کرد. مدیرعامل شرکت در این بازدید در برخی از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های مدیریت آموزش و سرمایه‌های انسانی حضور یافت .

آزمایشگاه و مرکزآموزش نسل پنجم صنعتی ، آزمایشگاه‌های هیدرولیک و پنوماتیک، وسایل اندازه‌گیری، سایت کامپیوتر و آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی و همچنین کارگاه‌های CNC، تراش، فرز و صفحه تراش، سیم پیچی، تعمیر تجهیزات مکانیکی، فلزکاری، جرثقیل، تاسیسات و جوشکاری با برق ، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های مدیریت آموزش و توسعه سرمایه‌های انسانی ذوب‌آهن اصفهان هستند.

 

دیدگاهتان را بنویسید