251203

بازارهای جهانی فولاد در تعطیلات

دنیای معدن-گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش دنیای معدن به نقل از فولاد ایران،هفته گذشته در بازار واردات سنگ آهن چین قیمت به دلیل تعطیلات چین در ثبات بود و ۱۲۹.۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد. با توجه به آن که سرمای زمستان رو به پایان است انتظار می رود فعالیت بازار سنگ آهن وارداتی در چین پس از تعطیلات به تدریج بهبود یابد و فعالان بازار منتظر بهبود جو بازارند.

قراضه

در هفته ای که گذشت در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت قراضه سنگین ۲۰-۸۰ از ۴۱۹.۲۵ دلار هفته قبل به ۴۱۷ دلار هر تن سی اف آر کاهش یافت. با توجه به وضعیت بازار صادرات فولاد ترکیه و رکود تقاضا، بازار قراضه وارداتی نیز تحت فشار است.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن یک دلار ارزان تر شده ۳۴۶ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز در ۴۰۰ دلار هر تن سی اف آر بدون تغییر ماند.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه ۲.۵۴ دلار افت داشت و ۵۱۲.۵ دلار هر تن فوب شنیده شد. بازار چین در تعطیلات بود و بیلت وارداتی ۴۴۵ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت در ۵۳۹ دلار هر تن سی اف آر ثابت بود. در ترکیه بیلت وارداتی ۵ دلار ارزان تر شده ۵۴۰ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته در ۵۶۶ دلار هر تن فوب ثبات داشت چرا که بازار آن در تعطیلات سال نو چینی است. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز در ۶۱۰ دلار هر تن فوب باقی ماند.

در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۵۶۸ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد که بدون تغییر باقی ماند.در بازار داخلی امریکا میلگرد ۸۷۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد که نسبت به هفته قبل تغییری نداشت و در بازار داخلی اروپا میلگرد در ۶۳۲.۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۵ دلار افت داشته و ۵۸۰ دلار هر تن فوب شنیده شد. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین در حدود ۵۷۲ دلار هر تن فوب ثبات داشت. در جنوب شرق آسیا میانگین قیمت ورق گرم در ۵۷۶ دلار هر تن سی اف آر در ثبات شنیده شد.

در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم ۱۵ یورو افت داشت و ۷۳۰ یورو هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم در ۹۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه مشابه هفته قبل باقی ماند.

 

دیدگاهتان را بنویسید