251136

مدیرعامل شرکت توانیر خبر داد:

رشد 18.8 درصدی تامین برق صنایع انرژی بر در زمستان امسال

دنیای معدن:مدیرعامل شرکت توانیر از افزایش تامین برق صنایع انرژی بر کشور در زمستان جاری خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به پشتیبانی و حمایت همه جانبه شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران در تامین به موقع سوخت نیروگاه ها، گفت: انرژی تحویلی به صنعت فولاد در زمستان (از ابتدای دی ماه تاکنون) ٢٧.٦ درصد، صنعت سیمان درصد٣٠.٥، صنایع فلزی ١٠.١ و مجموع صنایع انرژی بر کشور ١٨.٨ درصد رشد را نشان می دهد.

وی اضافه کرد: همچنین متوسط انرژی تحویلی به صنایع انرژی بر کشور از ابتدای امسال تاکنون در بخش فولاد ٥.٣ درصد، سیمان ٧.١ درصد، صنایع فلزی ٦.٩ درصد و مجموع مشترکین انرژی بر ٥.٩ درصد افزایش یافته است.

 

دیدگاهتان را بنویسید