251124

مرزهای رکورد تولید پایان ندارند

دنیای معدن: بار دیگر رکورد تولیدروزانه آهن اسفنجی جابجا گردید.

این‌بار بار با رقم تولید(۲ هزار و ۷۶۶ تُن)در مورخ ۲۴ بهمن  ماه ۱۴۰۲

گفتنی‌است، قبل‌تر، رکورد روزانه تولید آهن اسفنجی در شرکت صنعت فولاد شادگان(٢هزارو٧۶۳ تُن) بوده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید