250751

ظرفیت فولادسازی جهان در اوج

دنیای معدن: با وجود شرایط چالش برانگیز بازار، ظرفیت فولادسازی جهان سال ۲۰۲۳ برای پنجمین سال متوالی رشد کرد و به رکورد تاریخی ۲.۵ میلیارد تن رسید که ۵۷.۱ میلیون تن یا ۲.۳ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش یافت.

به گزارش دنیای معدن، رشد ظرفیت ۵۷.۱ میلیون تنی در سال ۲۰۲۳ به بالاترین افزایش حجم سالانه ظرفیت جهانی در یک دهه گذشته تبدیل شده است که تقریباً معادل سطح ظرفیت یک اقتصاد بزرگ تولیدکننده فولاد مانند برزیل یا آلمان است و آسیا ۵۳.۳ درصد از این افزایش را به خود اختصاص داده است.

دو اقتصاد بزرگ تولیدکننده فولاد جهان - چین و هند - در حال حاضر به ترتیب ۴۷ و ۶ درصد از ظرفیت تولید فولاد جهان را در دست دارند و تصور می شود ظرفیت چین در سال ۲۰۲۳ به ۱.۱۷ میلیارد تن برسد.

اگرچه تولید و ظرفیت، هر دو در دو سال گذشته افزایش یافته، رشد تولید نسبت به ظرفیت تولید کندتر شده است. در نتیجه، شکاف بین ظرفیت فولادسازی جهانی و تولید فولاد خام به احتمال زیاد در سال گذشته از ۵۵۶.۱ میلیون تن در سال ۲۰۲۲ به ۶۱۰.۸ میلیون تن افزایش یافته که نشان دهنده ضعف تقاضا و تولید جهانی فولاد است.

این همچنین به این معنی است که نرخ بهره برداری از ظرفیت جهانی فولاد برای دومین سال متوالی در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت و با کاهش ۱.۷ درصدی به ۷۵.۶ درصد رسید.

 

دیدگاهتان را بنویسید