250746

خدمتی دیگر از حوزه مسئولیت های اجتماعی فولاد خوزستان

دنیای معدن: بازسازی و تعریض اساسی جاده حادثه‌ خیز قلعه چنعان به کانتکس به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد تومان.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید