250653

انتخاب شرکت گسترش فناوری خوارزمی بعنوان واحد نمونه ایمنی و بهداشت

دنیای معدن: همایش ایمنی کار و تولید به همت اداره بازرسی کار، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و با مشارکت انجمن راه و عمران استان البرز و انجمن بهداشت حرفه‌ای کرج و با حضور بیش از ۶۰۰ تن از کارشناسان ایمنی و بهداشت و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار شد، در این برنامه رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، عبدالله دارایی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و مسئولین و مدیران شرکای اجتماعی این وزارتخانه حضور داشتند.

IMG_20240123_172929_580

 

در این برنامه از تعدادی از واحدهای نمونه ایمنی و بهداشت و همچنین کارشناسان ایمنی و بهداشت شرکت‌های تولیدی و صنعتی تجلیل شد. شرکت دانش بنیان گسترش فناوری خوارزمی به عنوان واحد تولیدی نمونه و مدیر ایمنی و بهداشت شرکت جناب آقای مهندس محسن هفت لنگی بعنوان کارشناس نمونه واحدهای تولیدی در حوزه ایمنی و حفاظت فنی کار استان معرفی و با حضور مسئولین استانی و کشوری مورد تجلیل قرار گرفتند.

 

IMG_20240123_172925_991

 

دیدگاهتان را بنویسید