250361

ممیزی خارجی تمدید گواهینامه های سیستم های مدیریتی (IMS) فولاد اکسین خوزستان انجام شد

دنیای معدن: دی ماه ۱۴۰۲ شرکت فولاد اکسین خوزستان با اجرای ممیزی شخص ثالث تمدید گواهینامه‌های مدیریتی شرکت، موفق به تمدید نه گواهینامه مدیریتی خود شد.

به گزارش دنیای معدن، کریم ثابتی سرپرست مدیریت سیستم ها و استراتژی شرکت در این باره بیان کرد، ممیزی شخص ثالت بمنظور ثبت و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریتی شامل، سیستم مدیریت آموزش ISO۱۰۰۱۵، سیستم های ارزیابی و تعیین سطح رضایتمندی و همچنین شکایات مشتریان سری‌های ISO۱۰۰۰۰، سیستم مدیریت کیفیتISO۹۰۰۱، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO ۴۵۰۰۱، سیستم مدیریت محیط زیستISO۱۴۰۰۱، سیستم مدیریت انرژی ISO۵۰۰۰۱ و تعیین میزان برآورده شدن الزامات آنها می باشد.

وی افزود، این ممیزی با حضور متولیان فرآیندها، توسط مرجع صادرکننده گواهینامه از سه شنبه ۱۹ لغایت ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید