250123

اختصاص عمده تولیدات زنجیره آهن و فولاد به مصرف داخلی

دنیای معدن: طبق آمار همگام با افزایش تولید در حوزه زنجیره آهن و فولاد کشور، بخش عمده تولید این حوزه، در مجموع هشت ماهه امسال، صرف مصارف داخلی شده و در اختیار صنایع داخلی قرار گرفته است و بخش کمی هم به صادرات اختصاص یافته است.

به گزارش دنیای معدن، طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه بالغ بر ١١٧ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان حدود ١۶.۵ میلیون تن صادر و بالغ بر ١٠٢ میلیون تن صرف مصارف داخلی شده است.

بر این اساس، مصرف ظاهری فولاد کشور برای همه اقلام جز مقاطع طویل فولادی که آن هم ٠.٢ درصد معادل ١٣ تن نسبت به هشت ماهه ابتدایی سال ١۴٠١ کمتر شده، رشد ۰.٣ تا ۷.۴ درصدی داشته است.

از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، هشت میلیون و ٨٢٧ هزار تن مقاطع طویل فولادی در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل شش میلیون و ٨۴٠ هزار تن، ۰.٢ درصد کمتر است.

همچنین شش میلیون و ١٠۵ هزار تن مقاطع تخت فولادی در هشت ماهه امسال مصرف شده که ۷.۴ درصد نسبت به میزان مصارف آن‌ها در هشت ماهه ابتدایی ١۴٠١ معادل شش میلیون و ۵۵٨ هزار تن، افزایش مصرف را تجربه کرده است.

طی هشت ماهه امسال، تولید محصولات فولادی ١۴ میلیون و ٨٧٣ هزار تن ثبت شده که تنها حدود دو میلیون تن آن صادر و ١٣ میلیون و ۶۶۶ هزار تن آن صرف مصرف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که ١٣ میلیون و ١۵٩ هزار تن بوده، ٣.٩ درصد بیشتر شده است.

مصرف آهن اسفنجی طی هشت ماهه ابتدایی امسال ٣.٢ درصد رشد کرده و از ٢٣ میلیون و ۶١۴ هزار تن به ٢۴ میلیون و ٣۶۴ هزار تن رسیده است. در هشت ماهه ١۴٠٢ قریب بر ٢۵ میلیون و ۴۶٠ هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها حدود یک میلیون و ٩۵ هزار تن آن صادر شده است.

 در مجموع، از ٢١ میلیون و ۶٢٠ هزار تن شمش فولادی تولید شده در کشور با رشد ٠.٣ درصدی ١۶ میلیون و ٧١۴ هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود چهار میلیون و ٩٠٨ هزار تن آن صادر شده است. در مدت مشابه سال ١۴٠١ مصرف ظاهری شمش فولاد کشور ١۶ میلیون و ۶۵٩ هزار تن ثبت شده است.

در نهایت ٣۴ میلیون و ٢٩ هزار تن گندله سنگ‌آهن در کشور به مصرف ظاهری اختصاصی یافته که نسبت به ٣٣ میلیون و ٣٨٢ هزار تن مصرفی در هشت ماهه ابتدایی‌ سال گذشته، ١.٩ درصد بیشتر شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید