249292

گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد

دنیای معدن-گزارش هفتگی بازارهای جهانی فولاد منتشر شد.

سنگ آهن

به گزارش کالاخبر روند صعودی اخیر قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در بازار چین هفته گذشته متوقف شد و از بالاتر از ۱۳۵ دلار هر تن به حدود ۱۳۲ دلار هر تن سی اف آر چین رسید. در طول هفته قیمت کمتر از ۱۳۰ دلار هم شد. ضرردهی واردات سنگ آهن و کاهش نقدینگی در بازار چین قیمت را نزولی کرده فعالیت بازار کم شد.

قراضه

در هفته ای که گذشت بازارهای قراضه صعودی بودند. در بازار واردات قراضه ترکیه رشد قیمت ۱۱ دلاری ثبت شد و به ۴۰۱ دلار هر تن سی اف آر رسید که بیشتر به دلیل افزایش خرید های این وقت از سال بود.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن با ۱۱ دلار بهبود به ۳۴۵ دلار هر تن فوب رسید.

متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز هفته گذشته میلادی با ۵ دلار بهبود ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

بیلت

هفته گذشته بیلت صادراتی فوب دریای سیاه با حدود ۳ دلار بهبود به ۴۹۸ دلار هر تن فوب رسید. در بازار داخلی چین قیمت بیلت از ۵۱۰ دلار هفته قبل به ۵۱۲ دلار هر تن درب کارخانه بهبود داشت. بیلت وارداتی به چین نیز ۴۵۹ دلار هر تن سی اف آر بود که رشد جزیی داشت. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت تنها ۱ دلار رشد داشته ۵۳۱ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد.

مقاطع

قیمت میلگرد صادراتی چین هفته گذشته با ۲ دلار رشد به ۵۵۲ دلار هر تن فوب رسید. قیمت میلگرد در بورس شانگهای نیز از ۵۵۶ دلار به ۵۵۳ دلار رسید.

قیمت میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۵۸۲ دلار به حدود ۵۸۷ دلار هر تن فوب افزایش داشت. در جنوب شرق آسیا میلگرد وارداتی ۵۵۶ دلار هر تن سی اف آر بود.در بازار داخلی امریکا میلگرد در ۸۳۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه با ثبات شنیده شد و در بازار داخلی اروپا نیز قیمت میلگرد ۱۰ یورو رشد داشته ۶۰۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

ورق

هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه با حدود ۷ دلار بهبود به ۵۹۰ دلار هر تن فوب رسید. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین در ۵۶۲ دلار هر تن فوب ثبات نسبی داشت. در جنوب شرق آسیا آخرین قیمت ورق گرم بین ۵۵۷ تا ۵۷۸ دلار هر تن سی اف آر بود.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۱۰ یورو افت داشته ۶۶۵ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد. در بازار داخلی امریکا هم ورق گرم با ۵۰ دلار رشد ۱۰۰۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید