248771

در نشست "کمیته هم اندیشی بهره وری شرکت های معدن و صنایع معدنی" مطرح شد:

آگاهی مدیران از عملکرد بنگاه های زیرمجموعه یکی از اهداف سنجش بهره وری

دنیای معدن: ابوالفضل خاوری نژاد، پژوهشگر اقتصادی، بر اهمیت آگاهی مدیران از عملکرد بنگاه های زیرمجموعه به عنوان یکی از اهداف سنجش بهره وری سازمان ها تاکید کرد.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، ابوالفضل خاوری نژاد، پژوهشگر اقتصادی موسسه پژوهشی اقتصاد مالی بهین امروز در نشست کمیته هم اندیشی بهره وری شرکت های معدن و صنایع معدنی، ضمن تشریح اهداف و اهمیت سنجش بهره وری در سازمان ها گفت: یکی از اهداف سنجش بهره وری، آگاهی مدیران و سیاستگذاران از وضعیت عملکرد بنگاه های تحت مدیریت است.

به گفته وی، آشنایی بنگاه ها با نماگرهای اقتصادی، غنا بخشیدن به ادبیات اقتصادی مبتنی بر آمارهای ثبتی در سطح بنگاه و نیز اجرای مرحله اول از چرخه مدیریت بهره وری از دیگر اهداف سنجش بهره وری سازمان ها است.

خاوری نژاد در این نشست، نماگرهای عملکرد، مراحل چرخه مدیریت بهره وری، محور رشد و بهره وری کل عوامل تولید، روش های سنجش بهره وری و نیز استخراج داده از صورت های مالی را تشریح کرد.

وی همچنین شاخص های بهره وری نیروی انسانی و نرخ رشد آن، شاخص های موجودی سرمایه و شاخص های مصارف واسطه را نیز مورد بررسی قرار داد.

انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین برنامه راهبردی بهره وری از دیگر موضوعات مورد اشاره این پژوهشگر اقتصادی بود.

 

دیدگاهتان را بنویسید