248764

تداوم همکاری‌های خوارزمی و مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد

دنیای معدن-با عقد قرارداد تولید و تحویل‌دهی جاذب‌ سولفورزدا مورد نیاز مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد همکاری‌های این مجموعه با گسترش فناوری خوارزمی ادامه یافت.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی خوارزمی، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد در سال 1398 واحد احیا مستقیم خود را با ظرفیت 1.800.000 تن با کاتالیست‌های گسترش فناوری خوارزمی وارد مدار تولید کرد.

با توجه به عملکرد درخشان کاتالیست‌های زنجیره واحد احیا مستقیم و همچنین جاذب‌های سولفورزدایی خوارزمی در روند تولید آهن اسفنجی این مجموعه، همکاری‌های مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد با عقد قراردادی جدید برای جاذب سولفورزدا، باز هم گسترش یافت.

جاذب‌‌های سولفورزدای تولیدی گسترش فناوری خوارزمی در موعد مقرر تولید و به این مجموعه تحویل خواهد شد تا همکاری‌های دو مجموعه همچنان تداوم یابد.

 

دیدگاهتان را بنویسید