248427

ثبت ۲ رکورد روزانه تولید آهن اسفنجی در آبان‌ماه توسط آهن و فولاد ارفع

دنیای معدن: شرکت آهن و فولاد ارفع در چهارم و هفتم آبان‌ماه رکورد تولید آهن اسفنجی را شکست و با تولید "۳۶۴۱ تن" در ۴ آبان ۱۴۰۲ از رکورد روزانه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ به میزان ۳۶۴۱ تُن خود عبور کرد.

به گزارش  دنیای معدن، شرکت آهن و فولاد ارفع در چهارم و هفتم آبان‌ماه رکورد تولید آهن اسفنجی را شکست و با تولید “۳۶۴۱ تن” در ۴ آبان ۱۴۰۲ از رکورد روزانه ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ به میزان ۳۶۴۱ تُن خود عبور کرد.

همچنین فولاد ارفع در ۷ آبان ۱۴۰۲ با افزایش تولید آهن اسفنجی به میزان “۳۶۴۷ تُن”، رکورد ۴ آبان ۱۴۰۲ را شکست و افتخار دیگر را در افرایش تولید برای این شرکت به ثبت رساند.

دیدگاهتان را بنویسید